„Wielkie Jabłko” poszło za Hollywood – burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg poinformował, że metropolia podpisała umowę z Microsoftem, która pozwoli miastu zaoszczędzić 10 mln dolarów rocznie, przez pięć kolejnych lat. Chodzi o przeniesienie do chmury na bazie technologii Microsoftu wszystkich systemów komunikacji i pracy grupowej wykorzystywanych przez urzędników miejskich.

Empire State Pigeon
Creative Commons License photo credit: ZeroOne

Miasto Nowy Jork zatrudnia ponad 100 tysięcy urzędników. W ramach inicjatywy „SimpliCity”, władze miasta zdecydowały się na konsolidację wszystkich usługi IT i licencji software’owych, które rozmaite wydziały administracji nabyły niezależnie. Powstać miała jednolita platforma, z której będą korzystali wszyscy ci ludzie. „Aby działać na najwyższym poziomie i świadczyć efektywnie swoje usługi, pracownicy Miasta muszą mieć takie same zasoby, jak pracownicy największych organizacji sektora prywatnego” – uznał burmistrz Bloomberg.

Konsolidacja siły nabywczej całego miasta, wszystkich rozproszonych licencji poszczególnych jego urzędów i płacenie za oprogramowanie w zależności od jego użycia, pozwoli zaoszczędzić miastu w ciągu kolejnych pięciu lat 50 milionów dolarów. Wdrożone zostaną narzędzia Microsoftu do komunikacji i pracy grupowej w formie hostowanej.

Steve Ballmer, dyrektor generalny Microsoftu, cieszy się z podpisanej transakcji. „Dzięki partnerstwu z burmistrzem Bloombergiem i miastem Nowy Jork, będziemy mogli dostarczyć najlepszych doświadczeń obywatelom i pracownikom miasta. Działające w chmurze narzędzia dadzą urzędnikom miejskim lepszy dostęp do informacji, usprawnioną pracę grupową i szybszą komunikację pomiędzy urzędami” – stwierdził Ballmer.

Cała operacja może zapowiadać kolejne migracje w chmurę, Ballmer stwierdził bowiem: „partnerstwo to przynosi najnowocześniejsze systemy operacyjne, serwery i narzędzia deweloperskie, kładąc podstawy pod kolejne innowacje i modernizacje infrastruktury”.