WebMatrix to pakiet składający się z programistycznego frameworka, serwera IIS Express i bazy danych, który pozwala na szybkie pisanie webowych aplikacji biznesowych, działających później na serwerach obsługujących ASP.NET, znacznie wygodniej niż z użyciem Visual Studio. Jednak nie każda firma hostingowa może takie aplikacje uruchamiać – potrzebne jest odpowiednie skonfigurowanie środowiska. Temu zaradzić ma ServerValidator – narzędzie, które pozwala ujednolicić infrastrukturę serwerową pod kątem wymagań WebMatrix.

250420081033
Creative Commons License photo credit: roland

Teraz firmy hostingowe mogą po prostu uruchomić dostępny za darmo ServerValidator, aby ustalić czy ich serwery skonfigurowane są zgodnie z wymogami stawianymi dostawcy hostingu dla WebMatrix – czy zainstalowano odpowiednie komponenty i czy działają niezbędne usługi.

„ServerValidator zawiera przykładowy plik wejścia, który sprawdza, czy spełnione są specyficzne dla WebMatrix wymagania, ale możesz ten plik zmienić i dostosować to narzędzie do przeprowadzania własnych testów” – wyjaśnił odpowiedzialny za projekt Bilal Aslam. Plik ten to WebMatrixValidation.xml i znajduje się w archiwum ZIP, w którym dostarczane jest to narzędzie.

Firmy hostingowe, które chcą zaoferować klientom hosting ich aplikacji stworzonych za pomocą WebMatrix powinny zainteresować się zasobami Web Hosting Gallery, dostępnymi w serwisie IIS.net, pod adresem learn.iis.net/page.aspx/947/joining-the-web-hosting-gallery-with-webmatrix-support/.

Kolejnym krokiem jest uruchomienie ServerValidatora (koniecznie z uprawnieniami administratora). Microsoft przypomina, że używanie tego narzędzia poza programem Web Hosting Gallery to działanie na własną odpowiedzialność – nie będzie pomocy ze strony Microsoft Customer Support Service.

Narzędzie pobrać można pod adresem learn.iis.net/file.axd?i=3393.