Trzymanie serwerów u siebie w firmie? To nie dla nas – tak mówi już 29 procent małych i średnich firm, których menedżerowie wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Microsoft o nazwie „SMB Cloud Adoption Study 2011”. Kolejni chcą iść w ich ślady.

888 =  August 8, 2008, 8-8-8, 8/8/8, 8.8.8, 08.08.08, 08082008 or 080808 - morning, Chicago Loop - HDR - flickr888 Day or flickr Day 24 hrs.
Creative Commons License photo credit: doug.siefken

Dziś 29 procent, do 2014 roku co najmniej 39 procent – taki odsetek małych i średnich firm wybierze outosourcing usług IT w zewnętrznych firmach hostingowych. Temu wzrostowi towarzyszyć ma wzrost liczby świadczonych usług, na niektórych rynkach zostanie ona podwojona.

Będzie to jednak bardziej ewolucja niż rewolucja. Firmy stopniowo będą szły w chmury, przenosząc tam swoje kluczowe usługi IT (np. pocztę elektroniczną), w miarę jak ich serwerowy sprzęt będzie się starzał, a obawy przed powierzeniem swoich danych zewnętrznemu dostawcy będą maleć. „Droga w chmury będzie stopniowa. MŚP będą operowały w przewidywalnej przyszłości w modelu hybrydowym, z rosnącym wymieszaniem infrastruktury tradycyjnej i tej w chmurze” – pisze Marco Limena, wiceprezes Business Channels, Worldwide Communications Sector w Microsofcie.

Limena radzi też dostawcom hostingu, aby przygotowali swoje modele sprzedaży, dostarczania usług i wsparcia do potrzeb większych klientów z sektora MŚP, którzy są bardziej gotowi do płacenia za usługi w chmurze.

Rady te potwierdzają wyniki badania. W następnych trzech latach 28% obciążeń roboczych będzie wciąż działało pod dachami firm (oprogramowanie zarówno zakupione, jak i dzierżawione), 29% to będą usługi darmowe i rozmaite pakiety oprogramowania i sprzętu, a do nawet 43% płatne usługi w chmurze.

Firmy, które zdecydują się płacić za usługi w chmurze, będą używały średnio 3,3 usługi – dziś korzystają z niespełna dwóch usług. Wybierając dostawcę hostingu, będą kierowały się wcześniejszymi doświadczeniami z świadczonym przez niego wsparciem technicznym. Aż 82% małych i średnich firm zadeklarowało, że bardzo ważne jest, by usługi kupować u dostawcy, który działa na ich rynku.

Badania pokazały też, że im większa firma, tym większe prawdopodobieństwo, że zapłaci za usługi w chmurze. 56% firm mających od 51 do 250 pracowników będzie płaciło za 3,7 usługi w ciągu najbliższych trzech lat – więcej, niż wynosi średnia dla całego sektora MŚP.