Wiele produktów Microsoftu to nie tylko rozwiązania adresowane do końcowego klienta i spełniające jego określone potrzeby, ale kompletne platformy, które mogą być wykorzystane przez programistów do tworzenia własnego oprogramowania. Nie inaczej jest z następcą Office Communications Server – pakietem Lync 2010.

Four heads are better than one
Creative Commons License photo credit: Unhindered by Talent

Microsoft zapowiedział wydanie pod marką „Lync” całego wachlarza produktów: Microsoft Lync 2010, Microsoft Lync Server 2010, Microsoft Lync Online i Microsoft Lync Web App. Dwa pierwsze z nich będą w sprzedaży dostępne już od 1 grudnia, zaś pozostałe pojawią się w styczniu 2011. Lync Online np. zostanie dostarczony jako część pakietu Office 365.

Lync ma zunifikować wszystkie tryby biznesowej komunikacji, dając użytkownikom wideotransmisje HD, nagrywanie konferencji, czaty i mechanizmy społecznościowe. Hostowana w chmurze wersja Online nie da jednak jednego – centralki PBX. Aby wykorzystać więc tego typu telefonię, trzeba będzie korzystać z własnej instalacji Lynca lub wersji hostowanej na dedykowanym serwerze.

Póki co Lync dostępny jest jako Release Candidate. Już teraz jednak programiści mogą dowiedzieć się, jak pracować z nową platformą. Dostępny już Software Development Kit Lynca doczekał się kompletnego poradnika.

UC „14″ Developer Training Kit to wprowadzenie w programowanie wszystkich aspektów ujednoliconej komunikacji. Bruce D. Kyle, ewangelista Microsoftu tak wyjaśnia jego wydanie: „Microsoft Lync Server 2010 i Microsoft Exchange Server 2010 przynoszą deweloperom platformę komunikacyjną pozwalającą na szybie budowanie rozwiązań integrujących i rozszerzających komunikację w ich procesach biznesowych na bazie znanych narzędzi i umiejętności”.

„Unified Communications ’14′ Training Kit dostarcza dogłębnego technicznego przeszkolenia we wszystkich aspektach SDK Lync Servera 2010 i Exchange Servera 2010, dając programistom umiejętności niezbędne do wydajnego programowania sterowanych komunikacją procesów biznesowych” – dodał Kyle.

Zestaw treningowy, dostępny tutaj w języku angielskim, zawiera następujące moduły:

1.Getting Started with Microsoft Lync Server 2010 and Exchange Server 2010 Development

2.Integrating Microsoft Lync 2010 Features with the Lync Controls

3.Building Contextual Conversations with the Microsoft Lync 2010 Managed API

4.Building Communications Clients with the Lync 2010 Managed API

5.Web Services Managed API 1.0

6.Getting Started with Unified Communications Managed API 3.0

7.Building Communications Workflows with UCMA 3.0 Workflow SDK

8.Building Advanced Communications Solutions with UCMA 3.0

9.Lync Server 2010 and Exchange Server 2010: Architecture and Deployment.